Iso 9001:2015 | 45001:2018 | 14001:2015

Įmonėje veikiančių procesų valdymas, siekiant aukščiausios kokybės, įvertintas 2020 m. gruodžio 14 d. G-CERTI sertifikacinės įstaigos atliktu auditu, įrodančiu, kad bendrovės kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio standarto 14001:2015, 45001:2018 bei 9001:2015 reikalavimus, tai patvirtinta įteikiant bendrovei atitinkamą sertifikatą.

LST EN ISO 9001:2015
ISO/IEC 45001:2018
LST EN ISO 9001:2015
LST EN ISO 9001:2015